Ghareeb aur mustahiq afraad ke liye Anjum Aqeel Khan ka langar.

February 27, 2019 8:55 pm by Web Desk
– Ghareeb aur mustahiq afraad ke liye Anjum Aqeel Khan ka langar.
– Insaniyat abhi zinda hai.

Host: Sufi Yousafzai

Aap Ke Paas – EP20 – 27 Feb 2019
Pakistan’s First Internet Channel

Previouse Post :«

Next Post : »