Akhir KPK mai tabdeeli kaha sa ai hai?

February 8, 2019 9:41 pm by Web Desk
Akhir KPK mai tabdeeli kaha sa ai hai?

– Kya Naye Pakistan mai Nayi mehngai hai?
– Maulana Fazl ur Rehman Ki #WTF mai Peshi.

Host: Attiq-ur-Rehman
Guest: RJ Adeel Khan (Analyst), Maulana Fazl ur Rehman (Politician)

WTF – EP116 – 08 Feb 2019
Pakistan’s First Internet Channel

Previouse Post :«

Next Post : »